onkolog lekarz

Elżbieta Chmielewska - radioterapeuta onkologiczny

• Elżbieta Chmielewska ukończyła Akademię Medyczną w Lublinie.
• Dyplom Pierwszego stopnia w Zakresie Radioterapii Uzyskała w dniu 28.10.1986r” lekarz radioterapeuta”.
• Pracowała w Klinice Radioterapii w Szpitalu w Lublinie
• Praca w Instytucie Gustawa Rousy w Villaguieff k/ Paryża- prowadziła radioterapię.
• Dyplom specjalisty drugiego stopnia uzyskała w dniu 21.11.1991r (Tytuł specjalizacji: radioterapia onkologiczna)
• Tytuł Doktora w Zakresie Nauk Medycznych w zakresie Medycyny w dniu 3 listopada 1999r.
• W latach 1989- 1990r. praca w Szpitalu Psychiatrycznym.
• Następnie 1990r-2018r Centrum Onkologii w Warszawie
• Następnie praca w CSK MSWiA w Warszawie – nowotwory płuc i sutka, jelita grubego
• Specjalizacja wiodąca: Radioterapia onkologiczna
• Po wykonaniu konsultacji pacjenci uzyskują wskazana co do zakresu radioterapii.
• Inne konsultacje onkologiczne