Czym zajmuje się lekarz onkolog?

Onkolog to specjalista zajmujący się wszystkimi zagadnieniami związanymi z chorobami nowotworowymi człowieka. Onkologia wymaga wiedzy z zakresu interny (chorób wewnętrznych), a także ścisłej współpracy z innymi specjalizacjami medycyny – szczególnie z dermatologią, ginekologią oraz pediatrią.

Lista chorób leczona przez lekarza onkologa jest bardzo długa, jednak ogólnie mówiąc, do jego zadań należy zdiagnozowanie choroby nowotworowej, a następnie prowadzenie leczenia, które ma na celu całkowite wyzdrowienie pacjenta. Onkologia dotyczy więc wszystkich zagadnień związanych z chorobami nowotworowymi człowieka od podstaw genetyki nowotworów, biologii molekularnej komórek nowotworowych po szczegółową diagnostykę sposobu leczenia pacjenta.

LEKARZE SPECJALIŚCI

W Spółce Lekarskiej zatrudniamy tylko najlepszych specjalistów z różnych dziedzin medycyny.

KONSULTACJE LEKARSKIE

Zapraszamy do konsultacji lekarskich, zarówno w placówce naszej firmy jak i zdalnie (wideokonferencja)

SZYBKA DIAGNOSTYKA

Oferujemy szybką i profesjonalną diagnostykę naszych pacjentów w każdym wieku.

REHABILITACJA

Zapoznaj się z ofertą rehabilitacji naszych pacjentów po przebytych chorobach i schorzeniach.

Co to jest radioterapia?

Radioterapia jest jedną z metod leczenia onkologicznego polegającą na wykorzystaniu promieniowania jonizującego do leczenia choroby nowotworowej oraz łagodzenia bólu i innych objawów związanych z procesem nowotworowym. Polega na niszczeniu jak największej ilości komórek w obrębie guza pierwotnego lub w miejscach przerzutów nowotworowych.

Zapraszamy do kontaktu z naszą placówką medyczną.

radioterapia