Onkolog – radioterapeuta. Na czym polega jego praca?

Onkolog – radioterapeuta. Na czym polega jego praca?

  • Post category:Blog

Onkolog-radioterapeuta, najogólniej mówiąc, zajmuje się leczeniem nowotworów za pomocą radioterapii.

Na czym polega radioterapia?

Aby opowiedzieć, czym zajmuje się onkolog-radioterapeuta, najpierw odpowiedzmy sobie na pytanie, czy jest radioterapia. Radioterapia w onkologii polega na wykorzystaniu promieniowania jonizującego w leczeniu nowotworów złośliwych. Komórki nowotworowe w jego wyniku są niszczone lub zahamowany zostaje ich rozwój. Taka terapia sprawdza się zarówno w przypadku pierwotnego ogniska, jak i przerzutów. Może też pomagać w uśmierzaniu bólu, zmniejszaniu krwawienia czy likwidowaniu objawów neurologicznych w chorobach nowotworowych.

Radioterapia może być stosowana zarówno jako leczenie samodzielne, jak i wspomagające np. z chemioterapią. Może być wykorzystywania w ramach pojedynczego zabiegu, ale zazwyczaj leczenie trwa kilka tygodni. Wiele seansów na na celu jak najlepszą ochronę tkanki zdrowej wokół miejsca ulegającego promieniowaniu. Sam proces promieniowania jednorazowo może trwać do kilku godzin.

W trakcie zabiegu pacjent poddawany jest nieco wyższym dawkom promieniowania niż w przypadku badań diagnostycznych, jak RTG czy tomografu komputerowego. Onkolog-radiolog dopasowuje i kontroluje podawaną dawkę promieniowania w trakcie procesu przy pomocy specjalistycznego sprzętu. Za pomocą specjalnej aparatury kieruje on wiązki promieniowania na odpowiednie miejsce, przykładowo na guza. Zabieg jest bezbolesny i bezkrwawy, a pacjent nie wymaga hospitalizacji.

radioterapia

Rodzaje radioterapii

Onkolog-radioterapeuta może użyć jednego z dwóch rodzajów radioterapii: teleradioterapii oraz brachyterapii. Pierwsza polega na naświetlaniu w pewnej odległości od pacjenta i jego zmian nowotworowych. Podczas drugiej natomiast, specjalista umieszcza wiązkę promieniowania w tkance nowotworowej lub w jej pobliżu. Pacjent jest wtedy znieczulany miejscowo lub ogólnie, a plastikowe rurki dostarczają na kilka minut substancję radioaktywną bezpośrednio do nowotworu, niszcząc ją od środka. 

Radioterapia dzieli się również na radioterapię radykalną, paliatywną oraz objawową. Celem radioterapii radykalnej jest trwałe pozbycie się zmian nowotworowych. Radioterapia paliatywna ma na celu pozbyciu się nieprzyjemnych dolegliwości chorobowych, kiedy niemożliwe jest wyleczenie pacjenta. Radioterapia objawowa natomiast służy zmniejszeniu dolegliwości bólowych związanych z przerzutami.

Jak będzie wyglądać wizyta u onkologa-radioterapeuty?

Przed przystąpieniem do radioterapii, onkolog-radioterapeuta zapoznaje się z historią choroby pacjenta i wynikami badań diagnostycznych, zwłaszcza obrazowych. Konsultacje mogą odbywać się zarówno w przypadku podejrzenia nowotworu, jak  i przy rozpoznanej dolegliwości. One służą lekarzowi do wyznaczenia miejsca, które ma zostać poddane promieniowaniu oraz ewentualnie sąsiadujących węzłów chłonnych. Po zakwalifikowaniu do zabiegu radioterapii chory umawia się na zabieg. Podczas trwania zabiegu lekarz wraz z personelem czuwa nad stanem pacjenta. Kolejne wizyty będą służyć ocenie efektów i ustalaniu dalszego planu terapii.

radioterapia onkologiczna

Jakie są skutki radioterapii?

Najważniejszym skutkiem zabiegów prowadzonych przez onkologa-radioterapeutę jest zahamowanie rozwoju nowotworu bądź zniszczenie go. Przy tym będzie on nadzorował proces tak, aby ograniczyć do minimum nieprzyjemne efekty uboczne procesu pojawiające się zarówno w trakcie leczenia, jak i po nim. Pacjenci mogą doświadczeń m. in. zmęczenia, zaczerwienień, świądu skóry, utraty owłosienia w okolicy promieniowania czy duszności.

Podsumowując, głównym zadaniem lekarza onkologa-radioterapeuty jest przeprowadzenie pacjenta przez leczenie radioterapeutyczne. Najpierw diagnozuje przypadek i przygotowuje chorego do zabiegu. On decyduje o tym, jakiej metody, rodzaju czy jakiej dawki promieniowania użyje w zindywidualizowanej terapii w zależności od dokładnego położenia i zaawansowania nowotworu. Nadzoruje on także cały proces dopasowując przyszłe zabiegi do wyników dotychczasowych.